aleksandra@psihoterapija-bajt.si
041 728 110

O meni

Sem specializantka transakcijsko analitične psihoterapije in univerzitetna diplomirana ekonomistka.

Na inštitutu IPTA sem pod vodstvom Martina Bertoka TSTA (TSTA – Teacher and Supervisor of Transactional Analysis), opravila štiriletni študij psihoterapije transakcijske analize. Po končanem študiju in opravljenih pogojih za delo s klienti sem pridobila naziv specializantke transakcijsko analitične psihoterapije in na Univerzi Sigmunda Freuda diplomirala iz psihoterapevtske propedevtike.Trenutno sem v procesu priprave na evropski izpit iz psihoterapije za pridobitev naziva certificiranega psihoterapevta (CTA) pri Evropskem združenju za transakcijsko analizo EATA.

Izvajam osebno in partnersko psihoterapijo ter EMDR terapijo. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) je terapevtski pristop, pri katerem s pomočjo vodenega očesnega gibanja predelujemo travmatske dogodke iz otroštva, stresne dogodki v odraslosti, anksiozne motnje in travmatične dogodke, ki so posledica  n.pr. prometne nesreče, naravne nezgode, vojne, ipd.

 

Sem članica naslednjih organizacij:

Delam v skladu z etičnima kodeksoma SKZP, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in EATE, Evropske zveze za transakcijsko analizo (EATA Ethical Code). Skrbim za varovanje osebnih podatkov mojih klientov in popolno zaupnost vsega, kar je izrečeno v okviru terapevtskih srečanj.